Museum de Kijkzolder.


SPECIALS


Onze collectie kent vele soorten attributen, die allen een min of meer grote rol gespeeld hebben in de godsdienstige beleving van gelovigen. Al die objecten dragen bij om de bedoeling  van ons museum tot uitdrukking te brengen.  Daarin laten we zien hoe kerk en geloof het leven van parochianen, gezinnen en soms van  een heel  dorp  van de vroege morgen tot de late avond bepaalden.  Onze huidige expositie: “ENGELEN”  laat dat in overvloed zien.


In die grote verzameling  treffen we  bijzondere collecties van dezelfde voorwerpen. Denk maar aan de rozenkransen. Met enige regelmaat richten we een speciale tafel in, een “Special”, waarin ons museum de bijzonderheden  van zo’n speciale collectie toont.


Zo hebben we in het verleden “Specials” getoond o.a. over * rozenkransen; * kruisbeelden;  * bidprentjes; * kerstprentjes en kerststalbeelden groepen.  Het zijn kleine, mooi uitgebeelde  exposities  met een grote informatieve waarde.


Onderstaand meer info over onze huidige Special "ENGELEN".


Telkens als we een Special tonen wordt dat hier vermeld.