Museum De Kijkzolder.


INFORMATIE


Adres

Museum De Kijkzolder, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.


Openingstijden:

We zijn geopend op elke laatste zondag van de maand (behalve juli en augustus), aansluitend bij de viering in de H. Antonius AbtKerk te Wijchen, van 12.00 uur tot 13.30 uur.

Voor groepsbezoek zijn er aparte afspraken te maken.

Daarnaast zijn we open bij bijzondere gelegenheden, zoals Open Monumentendag. Deze bijzondere openingstijden worden apart aangekondigd.


Gratis entree:

De entree van ons museum is gratis. Maar we kunnen nu eenmaal niet zonder inkomsten. Daarom gaan we er vanuit, dat u bij het weggaan, als u het gastenboek tekent, een bijdrage geeft voor ons museum. Uw bijdrage gebruiken we vooral voor herstel en restauratie van belangrijke voorwerpen.


Groepsbezoek op afspraak:

Groepen kunnen  een aparte afspraak met ons maken. Het bezoek aan ons parochiemuseum kan bijvoorbeeld een interessant programmaonderdeel zijn voor een familiedag, een uitgaansmiddag van een werkgroep, voor een fietstocht van de KBO, voor KVO-groepen, vormselgroepen, parochiële werkgroepen, enz.

We ontvangen u dan met koffie en thee en een inleiding over het museum.

Daarvoor kunt u bellen met tel. nr. 024-6414659.


Wij zijn op zoek naar oude foto's!

Zeker zitten er in oude dozen en albums foto's uit de tijd vóór 1965. We zouden voor ons museum een fotoverzameling willen maken van kerkelijke gebeurtenissen, zoals processies in de kerk en door het dorp, eerste communievieringen, huwelijksvieringen, uitvaartstoeten, bedevaarten e.d. Mocht u zulke foto's nog in bezit hebben, dan zouden wij van die foto's kopieën willen maken, of misschien wilt u ze aan ons museum schenken, omdat u er niet meer aan gehecht bent. Zulke foto's zouden ons zeer welkom zijn om ons museum aan te vullen. Wij ontvangen ze graag voor:  Het museum De Kijkzolder, Parochieel  Centrum, Oosterweg 4, Wijchen.

Maar ook allerlei spulletjes uit de tijd van kerk, parochie en godsdienstbeleving vóór 1965, zijn zeer welkom.

Voor allerlei vragen over ons museum kunt u contact met ons opnemen via tel.nr. 024-6414659.

U kunt ons ook mailen: info@museumdekijkzolder.nl 


Onze medewerkers zijn:


Mevr. Berth Toenders, mevr. Bea Cronenberg, mevr. Ricy Loeffen, mevr. Ria te Riele, mevr. Rosa Rothuis, dhr. Gerard Toonen, dhr. Theo Rothuis, dhr Ton Wouters.